purina vetcenter image

Zapalenie Trzustki- Psy

Omówienie definicji, głównych narzędzi diagnostycznych i patofizjologii zapalenia trzustki u psów. Omówiona jest również modyfikacja kluczowych składników odżywczych i podstawy dietoterapii tych przypadków. Ponieważ bardzo ważnym aspektem jest edukacja właścicieli, zawarte są jej najważniejsze elementy.