purina vetcenter image

Zaparcie- Psy

Omówienie definicji, głównych narzędzi diagnostycznych i patofizjologii powstawania zaparć u psów. Omawia także zasady prawidłowego żywienia, których należy przestrzegać u tych pacjentów, elementy edukacji klientów i długotrwałe monitorowanie choroby.