purina vetcenter image

Zapewnianie Odpowiedzialnego Pozyskiwania dla Zaopatrzenia w Bezpieczne, Wysokiej Jakości i Zrównoważone Składniki Karm dla Zwierząt

Analiza ta skupia się na zaopatrzeniu w wysokiej jakości składniki i wytyczne potrzebne do zapewnienia długoterminowego odpowiedzialnego pozyskiwania. W dzisiejszym dynamicznym środowisku, składniki karm dla zwierząt wymagają ciągłego monitorowania pod kątem preferowanych dostawców, szczegółowej specyfikacji oraz programów kontroli jakości. Monitoring nie ogranicza się jedynie do parametrów jakościowych, ale dotyczy także dostępności, identyfikowalności i, oczywiście, pochodzenia ze zrównoważonych źródeł. Te i inne względy dotyczące pozyskiwania składników są tutaj omówione.