purina vetcenter image

Zapobieganie Chorobie Poprzez Żywienie: Ograniczenie Podaży Składników Odżywczych w celu Zapobieżenia Chorobie?

W 2006 r. Narodowa Rada Naukowa (NRC) Narodowej Akademii Nauk opublikowała aktualizację zapotrzebowania pokarmowego psów i kotów. Dokument zawiera rekomendacje ilości, w jakich każdy ze składników powinien być dostarczomy w karmie zdrowych psów i kotów, aby utrzymać prawidłowy stan zdrowia oraz analizuje badania, na których oparte są te zalecenia. Zatem, zalecenia NRC pozostają najlepszym dostępnym opublikowanym źródłem wiedzy na temat ilości każdego ze składników, jaka wymagana jest, aby zapobiec zaburzeniom.