purina vetcenter image

Zastosowanie Kliniczne Suplementacji Kwasów Tłuszczowych u psów.

Artykuł ten stanowi przegląd badań przeprowadzonych w poprzedniej dekadzie i dotyczących zastosowania suplementacji kwasów tłuszczowych w leczeniu szeregu chorób psów. Kwasy tłuszczowe regulują prawidłowe mechanizmy fizjologiczne i pośredniczą w rozwoju reakcji zapalnej, gdy podlegają przemianie w eikozanoidy. Wyciągnięte z nich wnioski są takie, że konieczne są dalsze badania nad ustaleniem optymalnego poziomu kwasów linolowego, gamma-linolenowego i/lub eikozapentaenowego w karmach dla psów dla zapewnienia prawidłowej homeostazy oraz leczenia chorób zapalnych, zwyrodnieniowych i nowotworowych