purina vetcenter image

Zespół zaburzeń poznawczych: choroba starzejącego się mózgu psów i kotów.

Artykuł ten omawia zespół zaburzeń poznawczych u psów i kotów, w tym rozpoznawanie, objawy kliniczne, leczenie farmakologiczne i postępowanie dietetyczne.