purina vetcenter image

Znaczenie Nadzoru Lekarskiego dla Sukcesu Odchudzania

Artykuł ten analizuje potencjalne przyczyny niskiej skuteczności w długiej perspektywie czasowej programów odchudzania zwierząt towarzyszących. Doświadczenia z wczesnego okresu życia oraz wzbogacanie środowiskowe moga odgrywać rolę w podtrzymaniu prawidłowej sylwetki w dorosłym życiu.