purina vetcenter image

Zrównoważone Żywienie Wspomaga Prawidłowy Rozwój Psów

Główne czynniki wpływające na prawidłowy rozwój psów, takie jak właściwa podaż wapnia i fosforu, jak również spożycie energii i jego wpływ na krzywą wzrostu, omawiane są w kontekście potrzeb pokarmowych u psów w porównaniu z tymi u ludzi. Omówione zostaną również opublikowane dane dotyczące konsekwencji nadmiaru bądź niedoboru składników mineralnych oraz intensywności wzrostu.