purina vetcenter image

Związane z wiekiem zmiany w metabolizmie i składzie ciała u trzech ras psów i ich związek z oczekiwaną długością życia.

W badaniu tym mierzono tempo metabolizmu spoczynkowego (RMR), beztłuszczową masę ciała (LBM) oraz masę tkanki tłuszczowej (FBM) u psów trzech różnych ras (Papillon, Labrador retriever oraz Dog niemiecki) w wieku pomiedzy 0.6 a 14.3 lat. LBM rosła z wiekiem u psów rasy Papillon i pozostawała niezmieniona u Labradorów i Dogów. FBM pozostawała niezmienna u ras Papillon i Labrador retriever, a rosła u Doga niemieckiego. RMR było dodatnio skorelowane z LBM i FBM i ujemnie skorelowane z wiekiem. Jednakże, na RMR wpływ ma rasa i jest ono niższe u Labradorów w porównaniu z pozostałymi dwiema rasami, podczas gdy wydatek energetyczny i oczekiwana długość życia były wyższe u najmniejszej rasy.