Żywieniowa Modulacja Struktury Poznawczej u Psa

Żywieniowa Modulacja Struktury Poznawczej u Psa

Artykuł ten omawia funkcje poznawcze u psów, w tym definicję, strukturę, wpływ procesu starzenia na zdolności poznawcze, metody oceny, oraz interwencje dietetyczne mogące neutralizować efekty starzenia.