Nowe poglądy na żywienie immunomodulujące. header image

Nowe poglądy na żywienie immunomodulujące.

Artkuł ten analizuje immunodietetykę, tzn. powiązanie pomiędzy pokarmem a układem odpornościowym. Zachodzi wiele interakcji na różnych poziomach i są one omawiane wraz z rolą podstawowych składników odżywczych, takich jak białka, witaminy czy składniki mineralne.