purina vetcenter image

Rola żywienia w terapii encefalopatii wątrobowej w schyłkowym stadium niewydolności wątroby.

Niedożywienie jest powszechne u ludzi z końcowym stadium niewydolności wątroby i związaną z nią encefalopatią wątrobową i znane jest z obniżania jakości życia, rezultatów i czasu przeżycia. Wiele czynników przyczynia się do niedozywienia w niewydolności wątroby. Obejmują one niedostateczną podaż energii w pokarmie, zaburzenia wchłaniania, zwiększoną utratę białka, hipermetabolizm, insulinooporność, krwawienia w przewodzie pokarmowym, wodobrzusze, zapalenia/infekcje oraz hiponatremię. Pacjenci z ryzykiem niedożywienia są względnie trudni do zidentyfikowania, ponieważ niewydolność wątroby może interferować z markerami niedożywienia. U pacjentów z końcowym stadium niewydolności wątroby korzystna może być suplementacja pokarmowa aminokwasów, przeciwutleniaczy, witamin i probiotyków.