purina vetcenter image

Alergia pokarmowa u psów i kotów: przegląd.

Artykuł ten opisuje diagnostykę, patogenezę i leczenie alergii pokarmowej (FA), definiowanej jako “wszystkie reakcje na pokarm mające podłoże immunologiczne”. Rozpowszechnienie tego zaburzenia u zwierząt towarzyszących jest nieznane. Nie stwierdza się predylekcji rasowej, płciowej lub wiekowej. Artykuł wskazuje dwa rozwojowe czynniki ryzyka, najbardziej prawdopodobne mechanizmy immunologiczne oraz główne alergeny pokarmowe. Typowe objawy kliniczne, które pojawiają się po dwóch latach narażenia na wywołujący je allergen, obejmują niesezonowy świąd i/lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe, czasem równocześnie z innymi schorzeniami alergicznymi. Wiarygodną diagnozę stawia się na podstawie diety eliminacyjnej z próbą prowokacyjną identyfikującej stanowiący przyczynę składnik(i) pokarmowy(e). Leczenie polega na unikaniu zidentyfikowanego składnika odpowiedzialnego.