purina vetcenter image

Aminokwasy dla Optynmalnej Jelitowej Syntezy Mucyn oraz Ochrony Jelita w Zdrowiu i Chorobie

Zapotrzebowanie na aminokwasy jest zdefiniowane dla stanów fizjologicznych. W stanach chorobowych, w tym zapaleniu jelit, procesy odpornościowe wiążą się z reakcjami anabolicznymi obejmującymi trzewia, a w szczególności jelita. Obrona i procesy naprawcze w jelitach gwałtowanie zwiększają tempo syntezy białej zaangażowanych w funkcjonowanie bariery jelitowej, takich jak mucyny. Zwiększa to zapotrzebowanie organizmu na okreslone aminokwasy, szczególnie te wchodzące w skład mucyn. Dieta dla “zdrowych” zwierząt nie będzie zatem odpowiednia. Zwiększenie pokarmowej podaży treoniny, seryny, proliny i cysteiny jest wymagane dla wsparcia syntezy mucyn i funkcji nieimmunologicznej ochronnej bariery jelitowej.