purina vetcenter image

Białko w Tempie Życia

Białko pokarmowe jest niezbędne dla wzrostu, utrzymania i procesów naprawczych w organizmie. Podstawowe bytowe zapotrzebowanie na białko w zdrowych populacjach jest dość dobrze poznane. Jednakże, wiek oraz choroby mogą zmieniać zapotrzebowanie na białko. Źródła białka można dobierać tak, aby lepiej dopasować je do potrzeb tych populacji dla lepszych efektów zdrowotnych. Budowa niektórych białek powszechnych w karmach dla zwierząt (np produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego) sprawia, że ich biodostępność jest niższa, ale białka można modyfikować w celu zwiększenia stopnia ich wykorzystania. Stopień wykorzystania białka pokarmowego przez tkanki, szczególnie obwodowe, powiązany jest z dostępnością biologiczną w procesie trawienia, skuteczności sygnalizacji aminokwasowej oraz obecności w osoczu dla inkorporacji do tkanek. Pewne korzyści dla pożądanego efektu niesie dostarczanie białek o różnym tempie wchłaniania z jednoczesną optymalizacją profile aminokwasowego.