Biomarkery Stanu Zdrowia Serca: Wpływ Interwencji Dietetycznej i Starzenia header image

Biomarkery Stanu Zdrowia Serca: Wpływ Interwencji Dietetycznej i Starzenia

W badaniu tym analizowano osłabienie szlaku sygnałowego Wnt/beta-katenina w sercu starszych gryzoni, oraz jak interwencja dietetyczna może go regulować w górę, przywracając do normalnego poziomu we wczesnym okresie życia. Zatem, beta-katenina może być dobrym wskaźnikiem starzenia się serca. Proponowane są również molekularne podstawy tych zmian.