Czy adipokiny są przydatnymi markerami otyłości? header image

Czy adipokiny są przydatnymi markerami otyłości?

Artykuł ten analizuje role adipokin jako wskaźników otyłości u szeregu gatunków. Wydaje się istnieć pewien związek pomiędzy ich poziomem a niektórymi zaburzeniami klinicznymi u otyłych osobników, ale zależność ta nie została potwierdzona. Potrzeba więcej badań do ustalenia czy adipokiny mogą być używane w schematach decyzyjnych dotyczących diagnostyki, leczenia i zapobiegania u pacjentów.