purina vetcenter image

Dieta Eliminacyjna a Enteropatia Zależna od Diety (FRE)

Ten przypadek kliniczny demonstruje skuteczność formuły PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine HA Hypoallergenic w diagnostyce i terapii dietetycznej świądu spowodowanego niepożądaną reakcją na pokarm.