purina vetcenter image

Dieta zawierająca średniołańcuchowe trójglicerydy a padaczka lekooporna.

Artykuł ten opisuje leczenie padaczki lekoopornej u 50 dzieci z zastosowaniem emulsji Średniołańcuchowych Trójglicerydów (MCT). Działania uboczne ograniczono poprzez podawanie MCT w czasie posiłku. U 22 dzieci doszło do ograniczenia częstotliwości występowania napadów.