purina vetcenter image

Dlaczego w metabolizmie mózgu jako źródło energii nie są preferowane kwasy tłuszczowe? Refleksje dotyczące wad wolnych kwasów tłuszczowych jako paliwa dla mózgu.

Artykuł ten podsumowuje 3 prawdopodobne przyczyny, dla których bogate w wodór kwasy tłuszczowe są słabo wykorzystywane jako paliwo dla mózgu: (1) Tworzenie ATP związane z beta-oksydacją kwasów tłuszczowych wymaga więcej tlenu, niż w przypadku glukozy, zatem rośnie ryzyko niedotlenienia neuronów; (2) beta-oksydacja kwasów tłuszczowych prowadzi do powstania ponadtlenków, które wraz ze słabą ochroną antyoksydacyjną w neuronach prowadzą do poważnego stresu oksydacyjnego; (3) tempo tworzenia ATP z pozyskanych z tkanki tłuszczowej kwasów tłuszczowych jest niższe, niż w przypadku wykorzystania glukozy jako paliwa. Autorzy przypuszczają, że niedogodności związane ze zużywaniem kwasów tłuszczowych jako paliwa spowodowały presję ewolucyjną faworyzującą oksydację glukozy w mózgu.