purina vetcenter image

Dowody na związek pomiędzy peroksydacją lipidów w chondrocytach a degradacją białek macierzy międzykomórkowej chrząstki stawowej. Przypuszczalna rola w starzeniu się chrząstki i w patogenezie zwyrodnieniowej choroby stawów.

Badanie to analizowało wpływ peroksydacji lipidów w chondrocytach na patogenezę starzenia się chrząstki stawowej i zwyrodnieniowej choroby stawów (OA). W badaniu wykorzystano model in vitro z białkami macierzy znakowanymi 3H-proliną do oceny roli chondrocytowego ROS na macierz pozakomórkową chrząstki. Model poddawano ekspozycji na różne substancje, takie jak nadtlenek wodoru, katalaza lub dysmutaza ponadtlenkowa oraz witamina E i mierzono uwolnioną znakowaną macierz. Uzyskano dowody in vitro łączące oksydacjęi zwyrodnienie kolagenu chrząstki stawowej z peroksydacją lipidów w chondrocytach oraz prewencyjną rolę witaminy E.