purina vetcenter image

Emulsja średniołańcuchowych trójglicerydów: metabolizm i dystrybucja tkankowa.

W badaniu tym oceniano wykorzystanie i dystrybucję radioaktywnie znakowanej emulsji lipidowej u szczurów. Zastosowano znakowaną promieniotwórczo emulsję średnio- i długołańcuchowych trójglicerydów, a wyniki wskazały na znacznie szybsze zużycie MCT, niż LCT, nawet przy jednoczesnym podaniu.