purina vetcenter image

Epigenetyka a Żywienie w okresie Okołoporodowym: Kluczowy Czynnik Modelu Cyklu Życia w Zdrowiu Publicznym

Artykuł ten omawia profilaktykę chorób z wykorzystaniem epigenetyki środowiskowej w okresie okołoporodowym u ludzi. Żywienie w tym okresie może kształtować późniejsze zdrowie i choroby.