purina vetcenter image

Główne alergeny soi i znaczenie kliniczne przeciwciał IgG4 na podstawie immunoblottingu z IgE i IgG4 z surowicami pozyskanymi od pacjentów uczulonych na soję.

W badaniu tym analizowano alergenność białek soi, której główne alergeny nie zostały dobrze potwierdzone oraz kliniczne znaczenie swoistych dla soi przeciwciał IgG4 u 30 pacjentów z alergią na soję. Zidentyfikowano białka sojowe, które wiążą Ig E lub IgG4 we frakcji serwatkowej lub we frakcji globulinowej w porównaniu z grupą kontrolną. Silna reaktywność na białka wążące IgG4 u pacjentów ze słabą reaktywnością IgE sugerowała, że swoiste dla soi IgG4 mogą wywoływać efekt anafilaktyczny u pacjentów uczulonych na soję.