purina vetcenter image

Kontrola napadów drgawkowych pooprzez ketogenne średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe w diecie

W badaniu tym porównano siłę działania uznanej metody leczenia padaczki za pomocą Kwasu Walproinowego (VPA) z szeregiem kwasów tłuszczowych w postaci średniołańcuchowych trójglicerydów w diecie, oraz powiązanych rozgałęzionych cząsteczek in vitro oraz in vivo oraz oceniano potencjał wywoływania działań ubocznych- in vitro w kierunku jednego aspektu teratogenności oraz toksyczności dla wątroby oraz in vivo pod kątem sedacji i efektu neuroprotekcyjncgo. Wyniki potwierdziły rolę średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych w mechanizmie działania ketogennej diety z MCT i ujawniło nową grupę związków bardziej skutecznych niż VPA w kontrolowaniu napadów drgawkowych i o obnizonym prawdopodobieństwie wystąpienia działań ubocznych.