purina vetcenter image

Nadwrażliwość pokarmowa a alergia: wybiórczy przegląd.

Artykuł ten omawia nadwrażliwość pokarmową i jej powiązanie z innymi chorobami alergicznymi u ludzi. Atopia u rodziców i wczesna ekspozycja na powszechne alergizujące składniki zwiększają ryzyko wystąpienia nietolerancji pokarmowej. Omawia powszechne pokarmy alergenne i wiek, w jakim powinny być włączane do diety dla ograniczenia zapadalności na alergię pokarmową u ludzi.