purina vetcenter image

Naukowe Standardy Dowodów dla Opracowywania Zaleceń Żywieniowych i/lub Uzasadnienia Struktury/ Deklaracji dotyczących Działania dla Bioaktywnych Składników Pokarmowych

Artykuł ten omawia aktualne aspekty bioaktywnych składników odżywczych u ludzi. Wobec rosnącej popularności bioaktywnych produktów spożywczych i składników pokarmowych, potrzebne są spójne ramy zaleceń żywieniowych, oparte na dokładnych i aktualnych wynikach badań naukowych. W celu walidacji określonych deklaracji, działania muszą być powtarzalne w różnych badaniach i powinna być wykazana zależność między dawką a odpowiedzią.