purina vetcenter image

Niewystarczające spożycie przeciwutleniaczy w diecie i zaburzony status antyoksydacyjny osocza u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

W badaniu tym oceniano znaczenie składników o działaniu antyoksydacyjnym dla statusu oksydacyjno-antyoksydacyjnego pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RA), ponieważ wolne rodniki są zaangażowane w etiologię tej choroby. 97 pacjentów i 97 osób w grupie kontrolnej dopasowanych pod względem płci i wieku wzięło udział w tym badaniu za posrednictwem kwestionariusza dotyczącego spożycia składników pokarmowych. Ponadto, pobrano próbki krwi od 20 osób z każdej grupy w celu oznaczenia poziomu alfa-tokoferolu i dialdehydu malonowego (MDA) oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) oraz peroksydazy glutationowej (GPx). W porównaniu z grupą kontrolną, pacjenci wykazywali niższe średnie spożycie kalorii, niższe skorygowane dla całkowitego spożycia energii spożycie tłuszczu, witaminy A i beta karotenu, niższy poziom we krwi alfa-tokoferolu oraz większą aktywność obu enzymów, co sugeruje, że spożycie aantyoksydantów ma znaczenie dla ograniczania ilości wolnych rodników oraz poprawy status antyoksydacyjnego.