purina vetcenter image

Ocena trendów dotyczących składu kamieni moczowych występujących u kotów: 5230 przypadków (1985-2004).

W badaniu tym oceniano trendy dotyczące składu kamieni moczowych pochodzących od kotów, na drodze retrospektywnej analizy 5230 kamieni przesłanych do laboratorium analitycznego w okresie pomiędzy 1985 a 2004. Przez tych 20 lat, stosunek szczawianu wapnia do struwitu istotnie wzrósł, za wyjątkiem trzech ostatnich lat objętych badaniem.