purina vetcenter image

Odmienna rola tlenku azotu i rodników tlenowych w chondrocytach w zwyrodnieniowej chorobie stawów i reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Artykuł ten analizuje status oksydacyjny chondrocytów powodujący uszkodzenia chrząstki stawowej w pierwotnie zapalnych (reumatoidalne zapalenie stawów) i pierwotnie zwyrodnieniowych (osteoarthritis) chorobach stawów. Ludzką chrząstkę stawową wyizolowano od pacjentów ze zwyrodnieniową chorobą stawów lub reumatoidalnym zapaleniem stawów lub od dawców wielonarządowych i poddano stymulacji IL-1β i/lub TNFα. Stres oksydacyjny związany z reaktywnymi formami azotu i tlenu oceniono za pomocą NO2- (stabilnego produktu końcowego syntezy tlenku zaotu) i dysmytazy ponadtlenkowej (enzymu antyoksydacyjnego indukowanego przez reaktywne formy tlenu). Wyniki pokazały, że tlenek azotumoże pełnić ważną role w modyfikacji funkcji chondrocytów w przebiegu osteoarthritis, chondrocyty pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów są bardziej uszkodzone przez reaktywne formy tlenu wskutek zaburzenia bilansu oksydacyjno-antyoksydacyjnego.