purina vetcenter image

Plejotropowy Efekt Witaminy D na Układ Odpornościowy i Nowotworzenie. Ocena roli witaminy D w odniesieniu do układu immunologicznego i procesów nowotworowych

Artykuł ten analizuje rolę kalcytriolu w stosunku do komórek nowotworowych u psów, jako czynnika promującego różnicowanie i antyproliferacyjnego, oraz jego potencjalną zdolność do regulowania endogennych enzymów antyoksydacyjnych w komórkach nowotworowych u psów.