purina vetcenter image

Porównanie mierzonego i prognozowanego wydatku energetycznego u pacjentów z marskością wątroby.

Otyłość zwiększa ryzyko nowotworów wątroby u pacjentów z marskością narządu. Aby zapobiec przekarmianiu I otyłości u tych pacjentów, ważne jest dokładne oszacowanie zapotrzebowania energetycznego. Celem tego badania była ocena spoczynkowego wydatku energetycznego (REE) i spożycia energii u pacjantów z marskością oraz określenie właściwych kryteriów poboru energii. Wyniki pokazały, że średni pobór energii wynosił 30.5 kcal/kg masy ciała i był 1.4 razy większy niż Spoczynkowy Wydatek Energetyczny na kg masy ciała. Chociaż Zalecane Dzienne Spożycie jest uzytecznym narzędziem do szacowania Spoczynkowego Wydatku Energetycznego u pacjentów w drugim i trzecim kwartylu BMI, zalecana jest kalorymetria pośrednia dla zapewnienia właściwego postępowania dietetycznego u pacjentów z marskością, w tym tych w najwyższym i najniższym kwartylu BMI.