purina vetcenter image

Porównanie stężeń pentozydyny w mazi stawowej, surowicy i moczu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i zwyrodnieniową chorobą stawów.

Poziom pentozydyny, zaawansowanego produktu końcowego glikacji białek, którego poziom zwiększa się w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RA), oznaczano w surowicy, mazi stawowej lub moczu u 20 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RA) i porównano z 22 pacjentami ze zwyrodnieniową chorobą stawów (OA), a następnie oceniano zależność między pentozydyną a aktywnością RA. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy poziomem pentozydyny w surowicy, mazi stawowej i moczu, a także związek pierwszych dwóch z ogólnoustrojową aktywnością zapalną w RA. Ponadto, zwiększone poziomy w surowicy nie wywodzą się z mazi stawowej, ale z całego organizmu w RA. Autorzy konkludują, że pentozydyna jest znakomitym wskaźnikiem aktywności RA.