purina vetcenter image

Postępowanie dietetyczne u starzejących się kotów i psów.

Artykuł ten wyjaśnia w jaki sposób dieta może przyczynić się do ograniczania skutków wielu chorób występujących u starszych zwierząt towarzyszących, w tym zaburzeń poznawczych oraz zwyrodnieniowej choroby stawów, podkreślając wiele szkodliwych skutków otyłości. Omawia znaczenie dokonania pełnej ewaluacji dietetycznej obejmującej pacjenta, aktualną karmę oraz zarządzanie żywieniem, przed wydaniem zaleceń dotyczących zmian w diecie. Sugeruje, że redukcja masy ciała jest najskuteczniejsza w większości przypadków dzięki dietom o niższej gęstości energetycznej, wyższej zawartości białka oraz wyższym stosunku wartości odzywczej do wartości kalorycznej.