purina vetcenter image

Prebiotyki i Synbiotyki u Zwierząt Towarzyszących Jak Prebiotyki I Synbiotyki wpływają na mikroflorę okrężnicy zwierząt towarzyszących.

Infekcje przewodu pokarmowego (GIT) stanowią poważny problem zdrowotny będący przyczyną znacznego odsetka konsultacji w gabinetach weterynaryjnych. Dane sugerują, że probiotyki, prebiotyki i synbiotyki mogą być stosowane w celu poprawy składu i aktywności mikroflory okrężnicy. Badania nad zwierzętami towarzyszącymi pozostają w tyle za tymi prowadzonymi u ludzi, ale jest ich coraz więcej, a skupiają sie one na roli różnych rodzajów włókna jako prebiotyku w ich GIT. Vickers i in. badali zdolność fermentacji preboityków, porównując ścianę komórkową drożdży (YCW) z powszechnymi źródłami włókna stosowanymi w karmach dla zwierząt towarzyszących. Główne oceniane parametry obejmowały wzrost bakterii mierzony metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) oraz wytwarzanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA) po 10 i 24 godzinach fermentacji.