purina vetcenter image

Przełamianie Impasu w kwestii Biomarkerów dzięki Metabolomice

Biomarkery to substancje odróżniające jednego osobnika od drugiego, mogące wytypować dobrych kandydatów do swoistych wysoce wybiórczych terapii. PLX4032 na przerzutującego czerniaka dający 80% pozytywnych odpowiedzina leczenie to jeden z niewielu przykładów zastosowania biomarkerów w diagnostyce i leczeniu, ponieważ powszchne metody skriningowe stanowią duże wyzwanie. Metabolomika, nauka o procesach chemicznych z udziałem metabolitów, może być użytecznym narzędziem do stawienia czoła wyzwaniom związanym z poszukiwaniem nowych biomarkerów.