purina vetcenter image

Różnice w nieprawidłowościach metabolicznych pomiędzy padaczką wywodzącą się z płata skroniowego przyśrodkowego i bocznego: analiza ilościowa (18)F-FDG PET z użyciem SPM.

W badaniu tym wykorzystano skany PET w celu identyfikacji obszarów hipometabolicznych w mózgu pacjentów z padaczką. Wyniki pokazały, że hipometabolizm w płatach skroniowych wykrywany był po tej samej stronie co ognisko padaczkorodne u 76% pacjentów z TLE a po stronie przeciwnej u jedynie 32% pacjentów. Autorzy konkludują, że specjalistyczne techniki skanowania PET zastosowane w badaniu były zdolne do dokładnego umiejscowienia ogniska padaczkorodnego, co pomogło w odróżnieniu TLE z płata przyśrodkowego od TLE z płata bocznego. Sugerują, że TLE z płata bocznego powinna być brana pod uwagę, gdy w bocznych strukturach skroniowych względnie zachowany jest metabolizm glukozy.