purina vetcenter image

Status antyoksydacyjny i peroksydacja lipidów u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

W badaniu tym porównano status oksydacyjno-antyoksydacyjny pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i osób zdrowych, gdyż ostatnie doniesienia sugerują, że stress oksydacyjny może być kompnentem etiologii RA. Wykorzystano poziom dialdehydu malonowego (MDA) w surowicy, witamin A, E i C oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) oraz peroksydazy glutationowej (GSH-Px) w erytrocytach u 20 pacjentów z RA i 20 zdrowych osób w grupie kontrolnej. Zaobserwowano wyższy status stresu oksydacyjnego i niższy status antyoksydacyjny u pacjentów RA w porównaniu ze zdrowymi osobami, prawdopodobnie wskutek peroksydacji lipidów.