purina vetcenter image

Stres Oksydacyjny w Otyłości: Jak Duże Ma Znaczenie?

Artykuł ten analizuje znaczenie stresu oksydacyjnego w otyłości. Powiązanie między nimi zidentyfikowano wpierw u ludzi, a jego znaczenie rośnie obecnie w medycynie weterynaryjnej.