purina vetcenter image

Utrata masy ciała u kobiet uczestniczących w randomizowanym badaniu diet niskotłuszczowych.

Przez okres 2 lat obserwowano zmiany wagi u 303 kobiet uczestniczących w badaniu z dietą niskotłuszczową. Kobiety przydzielono losowo do grupy otrzymującej intensywne zalecenia dotyczące diety niskotłuszczowej, lub do grupy kontrolnej. Po upływie 1 roku kobiety z grupy z karmą badaną wykazywały istotne zmniejszenie spożycia tłuszczu oraz spadek masy ciała w porównaniu z grupą kontrolną. Analiza jedno- i wieloczynnikowa wykazały, że utrzta masy ciała jest bardziej związana ze zmianą udziału energii pochodzącej z tłuszczu, niż z całkowitym spożyciem energii, co sugeruje, że otyłość zależy zarówno od bilansu energetycznego, jak i proporcji energii pochodzącej z tłuszczu.