purina vetcenter image

Wpływ Elastyczności Metabolicznej na Ustalanie Zapotrzebowania na Składniki Odżywcze

Ustalanie zapotrzebowania na składniki pokarmowe powinno uwzględniać możliwe róznice w spożyciu pokarmu przez zwierzę. Metabolizm białek i aminokwasów jest przykładem, gdyż składają się na niego bardzo złożone szlaki metaboliczne. Zatem, elastyczność metaboliczna może wpływać na metody stosowane w określaniu zapotrzebowania na składniki pokarmowe i na niej koncentruje się ten artykuł.