purina vetcenter image

Wpływ zwiększonej zawartości przeciwutleniaczy w diecie na stężenia witaminy E i całkowity poziom alkenali w surowicy psów i kotów.

Sześciotygodniowe badanie ze stopniowym zwiększaniem dawki przeprowadzono w celu oceny wpływu wybranych poziomów pokarmowych witaminy E na uboczne efekty reakcji oksydacyjnych in vivo u zwierząt towarzyszących. Czterdzieści psów i czterdzieści kotów (dorosłych, zdrowych) podzielono losowo na cztery równe grupy z zachowaniem podziału na gatunki. Grupy kontrolne dla obu gatunków żywione były suchą karma zawierającą podstawowy poziom Witaminy E. Grupy badane dla obu gatunków żywione były tą samą karmą, ale z witaminą E obecną w trzech różnych stężeniach. Wyniki pokazały, że zdrowe psy i koty doświadczają uszkodzeń oksydacyjnych i że zwiększony poziom przeciwutleniaczy w pokarmie może obniżać wskaźniki uszkodzeń oksydacyjnych in vivo.