purina vetcenter image

“Wszystkie Choroby Zaczynają się w Jelitach”: Wyjaśnienie Mechanizmu Choroby Związanego z Dysfunkcją Bariery Jelitowej

Ścisłe połączenia między komórkami nabłonka jelitowego tworzą wybiórczą barierę, która reguluje międzykomórkowy przepływ substancji ze światła jelita do blaszki właściwej. Ponieważ jelito jest głównym miejscem ekspozycji na antygeny, bariera ta pełni ważną rolę w systemowej odporności. Rosnąca ilość dowodów sugeruje, że zakłócenie funkcji bariery jelitowej ma rolę sprawczą w patogenezie kilku chorób ogólnoustrojowych, w tym cukrzycy.