purina vetcenter image

Życie w Świecie GMO: Bezpieczeństwo Żywności i Pasz

Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) wykorzystywane są w branży medycznej i spożywczej w celu zwiększenia produkcji określonych, najwyższej jakości produktów farmaceutycznych lub zwiększenia plonów. Wiele osób niepokoi się zastosowaniem metody rekombinacji DNA i jej konsekwencjami dla zdrowia. Jednakże, po 20 latach, około 80% produktów spożywczych w supermarketach zawiera składniki pochodzące z GM kukurydzy lub soi, a wszystkie zebrine dane mogą zostać wykorzystane w ocenie bezpieczeństwa.