purina vetcenter image

Żywność Funkcjonalna i Nutraceutyki- Co Słychać w 2016?

Artykuł ten omawia żywność funkcjonalną i nutraceutyki, takie jak probiotyki lub inne związki stosowane przez zwolenników medycyny alternatywnej, oraz naukowe podstawy (lub brak tychże) na rzecz ich stosowania.