purina vetcenter image
Average: 1.5 (28 votes)

Holistyczne podejście do epilepsji i zaburzeń poznawczych u psów

04.02.2019


Marka Nestle Purina była gospodarzem sympozjum, na którym gościła sześcioro uznanych prelegentów, którzy mówili o holistycznym podejściu do problemu epilepsji i zaburzeń poznawczych u psów.Podczas drugiego takiego sympozjum, tym razem w Kopenhadze, ci sami uznani prelegenci poproszeni zostali o bardziej szczegółowe omówienie tematu, ale już dla innej grupy lekarzy weterynarii. Zaproszony został również dodatkowy prelegent, który przedstawił cenne spostrzeżenia dotyczące rozpoznania klinicznego zaburzeń funkcji poznawczych oraz postępowania dietetycznego w ich przypadkach.