purina vetcenter image
Average: 5 (2 votes)

Postępowanie lecznicze w padaczce psów poza farmakoterapią oraz znaczenie diety w przebiegu epilepsji i jej wpływ na leczenie.

04.02.2019


Marka Nestle Purina była gospodarzem spotkania w konwencji okrągłego stołu, ktore zgromadziło 15 niezależnych i uznanych specjalistów z obszaru neurologii psów w celu dyskusji nad terapią epilepsji u psów. Poruszyli oni także zagadnienie wpływu diety na przebieg choroby oraz jej roli w terapii tego zaburzenia. Uczestnicy uznali epilepsję za jedno z najbardziej powszechych zaburzeń neurologicznych u psów, a za jeden z najważniejszych problemów- uboczne działania aktualnie stosowanych leków, jak również nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich orzez właścicieli.